Wijk aan Zee/ Castricum: 223°, 16.4-20.9 m/s
(235-310°, 4-8m/s) 10/20/2021 18:30:00
Noordwijk t/m Zandvoort: 0°, 0-0 m/s
(270-330°, 5-8m/s) 1-jan-2000
Scheveningen t/m Katwijk: 0°, 0-0 m/s
(290-345°, 5-8m/s) 1-jan-2000
Zoutelande: 238°, 12.8-18.3 m/s
(225-260°, 3-7m/s) 10/20/2021 18:30:00
Westenschouwen: 238°, 12.8-18.3 m/s
(220-270°, 4-8m/s) 10/20/2021 18:30:00
Ouddorp: 238°, 12.8-18.3 m/s
(240-270°, 5-8m/s) 10/20/2021 18:30:00

De ingevoerde bandbreedtes van de diverse locaties zijn momentopnamen (augustus 2012) en dienen op je eigen pagina door jezelf regelmatig te worden onderhouden zodat de informatie van het SAS voor jou betrouwbaar blijft.

Source: Buienradar, KNMI

FBNL50 EHDB 201412 WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART . GELDIG 201500/202100 UTC .

SITUATIE: EEN STEVIGE ZUIDWESTELIJKE STROMING VOERT MARITIEM TROPISCHE LUCHT AAN. EEN NOORDOOST-ZUIDWEST GEORIENTEERD KOUFRONT LIGT OM 15 UTC BOVEN HET WESTEN, TREKT OOSTWAARTS EN WORDT HALVERWEGE DE PERIODE STATIONAIR BOVEN HET UITERSTE ZUIDOOSTEN. TEN WESTEN VAN HET FRONT NEEMT DE STROMING IN KRACHT AF. AAN HET EINDE VAN DE PERIODE TREKT HET FRONT ALS WEST-OOST GEORIENTEERD WARMTEFRONT NOORDWAARTS EN LIGT DAN BOVEN HET UITERSTE ZUIDEN. .

SIGNIFICANT WEER: ENKELE GEISOLEERDE, EERST LOKAAL OOK OPGELIJNDE, BIJ HET FRONT OOK GECLUSTERDE MATIGE TOT ZWARE REGENBUIEN MET LOKAAL ONWEER. LOKAAL MATIGE, IN DE KUSTGEBIEDEN MATIGE TOT ZWARE TURBULENTIE. .

WIND: ZUIDWEST 10-18 KN, IN DE KUSTGEBIEDEN 18-25 KN, AAN DE KUST 25-35 KN. TEN WESTEN VAN HET KOUFRONT 5-10 KN AFNEMEND, AAN HET EIND VAN DE PERIODE IN HET ZUIDEN DRAAIEND NAAR ZUID. UITSCHIETERS BIJ EN TEN OOSTEN VAN HET KOUFRONT TOT ONGEVEER 10 KN BOVEN DE GEMIDDELDE WIND, BIJ BUIEN TOT MAXIMAAL 20 KN. .

BEWOLKING: SCT/BKN CU/SC 2000-3000 VT, TOPPEN ROND 8000 VT. BIJ BUIEN SCT, LOKAAL BKN CB 2000 VT, TOPPEN BOVEN FL100. .

ZICHT: MEER DAN 10 KM. IN BUIEN 5-8 KM, IN ZWAARDERE BUIEN LOKAAL 1500-5000 M. . NULGRADEN NIVEAU: FL080, TEN W VAN HET FRONT FL070. .

HOOGTEWINDEN EN TEMPERATUREN:
       15 UTC      21 UTC:
0500VT 220/25-35 +16 210/20 +13
1500VT 230/30-50 +14 240/35 +12
3000VT 230/40-55 +10 250/40 +09
FL 050 240/50    +06 250/40 +06
FL 100 240/55    -03 240/50 -04 . .

THERMIEK: MATIG, VERWAAID EN VERSTOORD DOOR BUIEN. VANAF 16 UTC UITDOVEND. .

VOORUITZICHTEN VOOR MORGEN: EEN STERKE NOORDWESTELIJKE STROMING VOERT POLAIRE LUCHT AAN. EEN NO-ZW GEORIENTEERDE OCCLUSIE BEREIKT HALVERWEGE DE OCHTEND HET NOORDWESTEN, TREKT ZUIDOOSTWAARTS EN VERLAAT HALVERWEGE DE MIDDAG HET ZUIDOOSTEN. BIJ DE OCCLUSIE KOMEN GECLUSTERDE MATIGE TOT ZWARE BUIEN VOOR, SOMS MET ONWEER. TEN WESTEN VAN DE OCCLUSIE ZIJN ER GEISOLEERDE MATIGE BUIEN, SOMS MET KORRELHAGEL EN ONWEER. BUITEN BUIEN IS HET ZICHT MEER DAN 10 KM EN DE WOLKENBASIS 2000 VT OF HOGER. ER IS MATIGE, AAN DE KUST MATIGE ZWARE TURBULENTIE. .

DAGLICHTPERIODE: 05.59 TOT 16.50 UTC.=